Internationale workshop lessen MSC ZOE groot succes

Niemand heeft de ramp met de MSC ZOE gewild: niet de kapitein, niet de reder, niet de overheid, niet de ladingeigenaren, niet de verzekeraar en ook niet de consumenten. Toch is het gebeurd! In ons project CleanUpXL hanteren we het uitgangspunt dat alle partijen een deel van de oplossing in handen hebben. Dat dit uitgangspunt klopt, bleek uit onze workshop tijdens de trilaterale regeringsconferentie die de Waddenvereniging samen met het Ministerie van Infrastructuur & Water had georganiseerd.

De workshop

Zo’n 130 personen, zowel in de zaal als via een livestream volgden de inspirerende verhalen van de World Shipping Council (de verenigde stem van de lijnvaart reders wereldwijd), International Union of Marine Insurance (stem van wereldwijde maritieme verzekeringen), Maritime Research Institute Netherlands (onderzoekinstituut naar veilige scheepvaart en schone zee) en tot slot de Waddenvereniging over CleanUpXL. Iedere spreker belichtte weer een andere invalshoek van de geleerde en nog te leren lessen om containerverlies – en daarmee de vervuiling van onze zeeën – te beperken. Mooi om te zien dat ogenschijnlijk verschillende partijen: reders, verzekeraars, onderzoekers en natuurorganisaties toch elk op hun eigenwijze hetzelfde doel nastreven. Het Ministerie van Infrastructuur & Water en de Waddenvereniging willen dit soort bijeenkomsten vaker organiseren. Wij hopen door mensen met elkaar te verbinden het containerverlies en afval in zee sneller terug te dringen.

Elke partij heeft een deel van de oplossing

Een mooi aanvullend voorbeeld hiervan is de reactie van Minister van der Wal, die zich als vertegenwoordiger namens de Nederlandse regering liet informeren over de workshop. Zij vroeg welke les voor haar, als minister van Natuur belangrijk is. Het antwoord verraste haar: bij de onderhandelingen tussen overheid en reder is besloten dat 800.000 kg rommel in een NATURA 2000-gebied, grenzend aan een UNESCO Werelderfgoed mag blijven liggen. Als veroorzaker ben je als reder verplicht je eigen verloren vracht op te ruimen. Helaas is het vaak zo dat niet alles teruggevonden wordt. Het zou dan goed zijn om een equivalent van de resterende hoeveelheid andere rommel van de zeebodem te ruimen. Er ligt immers genoeg. Kortom een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting. Dit sprak de minister wel aan. Hopelijk gaat ze hier werk van maken.

CleanUpXL

Na de ramp met de MSC ZOE in 2019 besloot de Waddenvereniging dat we van deze ramp moeten leren. Naast het opruimen van zoveel mogelijk ladingresten uit de 342 containers, is dat wel het minste wat we kunnen doen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het project CleanUpXL. In dit project werkt de Waddenvereniging samen met Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon, de Natuur- en Milieufederatie en bergers. Met dit project willen we de ramp met de MSC ZOE levend te houden in de hoofden van mensen om daarmee bewustwording en gedragsverandering te activeren. Om nog even verder te lezen: dit artikel van journalist Goos Bies van de Leeuwarder Courant is zeker het lezen waard! MSCZOEContainerrampPDF2022

Bent u geïnteresseerd in de presentaties tijdens deze workshop: stuur dan een mail naar vanderhoek@waddenvereniging.nl