Vele handen maken licht werk

Alle hulp is welkom! En niet alleen hulp bij het opruimen. Een belangrijke taak ligt ook in het domein van kennis, houding en gedrag. Natuurlijk: de rotzooi die nog in zee ligt, moet eruit. Maar we kunnen er met zijn allen ook voor zorgen dat de kans dat er afval in zee komt, verkleint. Met CleanUpXL hebben we grote doelen. Een dikke stip op de horizon is dat de containerscheepvaart anders moet. Geen containerverlies in de toekomst! Bovendien moet de ongeremde groei van deze onveilige schepen stoppen! Het verpakkingsmateriaal van veel lading kan veel duurzamer! Piepschuim bijvoorbeeld was tijdens de ramp met de MSC ZOE een groot probleem omdat je het in de natuur bijna niet terug kunt vinden en dus niet op kan ruimen.

Hierbij hebben we alle hulp nodig. We kunnen bijvoorbeeld samen met jullie producenten, leveranciers en ladingeigenaren zo ver krijgen dat ze kritisch kijken naar hun logistiek.

Een ander doel is dat we samen met jullie producenten en leveranciers zo ver krijgen dat ze kritisch kijken naar hun logistiek. Dichter bij huis kijken we naar jullie: is er voldoende kennis bij consumenten over herkomst? Kunnen we ook meer lokaal kopen tegen vergelijkbare prijzen? Of kiezen voor duurzame materialen? En hoe komen we dan tot die omslag? Ook daarin betrekken we jullie graag! De komende jaren organiseren we daarom evenementen, clean-ups, kennisdelingsbijeenkomsten, maar ook een soort ‘hackatons’, waarin deelnemers uitgedaagd worden binnen een dag met creatieve oplossingen te komen voor bovenstaande uitdagingen.

Wil jij je nieuwe jaar goed beginnen? Kickstart dan 2023 met een eigen cleanup-opruim-actie via voordewadden.

JutXL

Tijdens de eerste editie van het evenement JutXL op zaterdag 25 september is het officiële startschot gegeven van het project Jut. Jut is een initiatief van de Waddenvereniging en staat voor een nieuwe aanpak van afval opruimen: jaarrond, op de plekken waar dat het hardst nodig is, rekening houdend met kwetsbare natuurgebieden en (broed)periodes. Tijdens het evenement JutXL haalden 110 waddenliefhebbers op één dag 1.210 kilo aan afval van het Terschellinger strand, wad en kwelder. Ruim 700 kilo hiervan bestond uit plastic afval. Een deel daarvan krijgt een tweede leven als nieuw product dankzij Stichting De Jut Fabriek.

https://www.ikjut.nl

Boskalis Beach Cleanup

Jaarlijks organiseert Stichting de Noordzee samen met Boskalis de Boskalis Cleanup.  Heel letterlijk ruimen vrijwilligers bij deze cleanup de stranden op. Alles wat men in het dagelijks leven gebruikt, kom je helaas tegen op het strand. Van wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes, ballonnen en doppen tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerrycans, houten pallets en visnetten. Marien zwerfafval (zwerfafval in zee) en plastic vervuiling zijn een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in onze oceanen. Dit is schadelijk voor de oceanen en de vele diersoorten die erin leven.
Meer informatie:

https://www.beachcleanuptour.nl/

Petty Foundation

De Petty Foundation heeft tijdens de kick-off van CleanUpXL een tentoonstelling ingericht met allemaal gevonden afval van de MSC Zoe. Deze tentoonstelling was eerder te zien in het Scheepvaartmuseum in Groningen. De Petty Foundation wil een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom milieuvervuiling. Met georganiseerde clean-ups ruimen ze steden en stranden op. Een deel van het afval wordt verwerkt in en tot kunstwerken: community-art. In een wereld waarin milieuvervuiling en milieubewustzijn beide snel groeien, is het maken van keuzes belangrijker dan ooit. We zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor de oplossing.

https://pettyfoundation.nl